Ventilatiesystemen voor scholen
Geen vuiltje aan de lucht met UniFan
Ventilatiesystemen voor scholen
Geen vuiltje aan de lucht met UniFan

Het binnenklimaat op Nederlandse scholen is erg slecht in vergelijking met andere scholen in West-Europa. Slechte binnenlucht, onaangenaam hoge of lage temperaturen en een onnodig hoge energierekening. Deze situaties zijn meer regel dan uitzondering. De ventilatiesystemen van UniFan bieden de oplossing.

UniFan ventilatiesystemen bieden de oplossing

Ruim tachtig procent van de klaslokalen voldoet niet aan de minimale eisen op het gebied van de CO2-concentratie. Het ziekteverzuim van leerlingen en leerkrachten kan door frisse lucht in de klas flink worden teruggedrongen. Onderzoek van TNO toont aan dat leerlingen beter presteren als de school goed geventileerd is.

UniFan richt zich met de ontwikkeling én installatie van innovatieve en energiezuinige ventilatiesystemen op scholen en kinderdagverblijven.

De ventilatieoplossingen van UniFan:

Deze ventilatiesystemen zijn gebaseerd op het standaard Programma van Eisen. Dit is een door Senter Novem samengesteld programma van eisen dat de vijf belangrijkste kwaliteitsaspecten van ventilatiesystemen voor de renovatie van schoolgebouwen beschrijft. Deze aspecten zijn:

 • Energiezuinigheid
 • Luchtkwaliteit
 • Thermisch comfort
 • Visueel comfort
 • Akoestisch comfort
   

Wilt u ook een gezondere leeromgeving voor uw scholieren?

Frisse Scholen

Lees meer over het Programma van Eisen Frisse Scholen.

Binnenmilieu onderzoek basisschool na installatie UniFan producten

Oplossing A: verdringingsventilatie + warmtewisselaar binnen het klaslokaal

Oplossing A: verdringingsventilatie + warmtewisselaar binnen het klaslokaal

Verdringingsventilatie garandeert een aangename luchtkwaliteit in de leefzone en is gebaseerd op natuurlijke luchtbewegingen. Koele verse lucht wordt op lage snelheid en op een laag niveau  aangevoerd door middel van verdringingsroosters. Deze roosters absorberen de warmte die door personen, computers en verlichting wordt afgegeven. Overtollige warmte en vervuiling worden met de luchtstroom meegenomen naar het bovenste deel van het klaslokaal, waar de lucht wordt afgezogen. 

Oplossing B: verdringingsventilatie + warmtewisselaar buiten het klaslokaal

Oplossing B: verdringingsventilatie + warmtewisselaar buiten het klaslokaal

Net als bij oplossing A wordt bij oplossing B de door personen, computers en verlichting afgegeven warmte geabsorbeerd in verdringingsroosters. De systemen werken hetzelfde, maar bij oplossing B staan het ventilatiesysteem en de WTW-unit buiten het klaslokaal.

Klik voor een vergroting op de afbeelding.

Oplossing C: Mengventilatie + warmtewisselaar

Oplossing C: Mengventilatie + warmtewisselaar

Mengventilatie - ook wel diffusieventilatie genoemd - is een systeem dat gestimuleerd wordt door de natuurlijke bewegingen in de lucht en het ontwerp van luchtverdeelsystemen.

Bij mengventilatie wordt de verse lucht boven in het klaslokaal aangevoerd en vervuilde lucht afgevoerd. Als de menging perfect is, is de luchtkwaliteit uniform over de gehele ruimte.

De voordelen van een textiele luchtverdeelslang ten opzichte van traditionele inblaassystemen zijn:

 • Comfortverbetering: optimale verdeling van de inblaaslucht in het te ventileren klaslokaal, tocht vermindert.
 • Operationele kostenreductie: met een textiele luchtverdeelslang kiest u voor een eenvoudige en dus kosteneffectieve reinigingscyclus.

Textiele luchtverdeelslangen zijn eenvoudig los te koppelen, te wassen en terug te hangen. Bij stalen luchtkanalen met uitblaasroosters is deze mogelijkheid er niet.

Oplossing D: ventilatie met lichte overdruk + warmtewisselaar

Oplossing D: ventilatie met lichte overdruk + warmtewisselaar

Bij dit ventilatiesysteem komt de lucht het klaslokaal binnen via de toevoer-units en luchtverdeelslang. De vervuilde lucht verlaat de ruimte door een overstroomvoorziening die in de toegangsdeur van het klaslokaal is aangebracht naar de gang. In de gang wordt de vervuilde lucht afgevoerd via de WTW afvoer-units. Er wordt dus ook een ventilatievoorziening in de gang aangebracht, om vervuilde lucht - afkomstig van bijvoorbeeld natte jassen - af te voeren.

Doordat de verse lucht met een lichte overdruk in de ruimte wordt binnen gevoerd zijn er een aantal voordelen ten opzichte van verdringing en mengventilatie:

 • Er is geen menging met lucht uit de ruimte. Alle lucht uit de ruimte gaat in één beweging naar de gang toe. Nare geuren en allergenen worden direct afgevoerd.
 • Er ontstaan geen "dode" plekken in het klaslokaal. De verse lucht komt bijvoorbeeld ook onder kasten, waardoor schimmelgroei wordt voorkomen.
 • Vervuilde lucht uit aangrenzende vertrekken en infiltratielucht van buitenaf, krijgen aanzienlijk minder kans om het klaslokaal binnen te dringen.

Klik voor een vergroting op de afbeelding.