Warmtewisselaar van unifan in Almere
Geen vuiltje aan de lucht met UniFan
Warmtewisselaar van unifan in Almere
Geen vuiltje aan de lucht met UniFan

Wanneer een ruimte onvoldoende geventileerd wordt, verslechtert het binnenklimaat. Dit kan zeer nadelige gevolgen hebben voor uw gezondheid: geïrriteerde ogen,  neus en keel, hoofdpijn, vermoeidheid, concentratieproblemen, allergieën en meer kans op het overdragen van infectieziekten. Een door UniFan ontworpen ventilatiesysteem verbetert het binnenklimaat aanzienlijk en draagt bij aan 
een gezondere werk- en leefruimte.

Waarom een ventilatiesysteem laten installeren?

Verschillende vervuilingsbronnen tasten de luchtkwaliteit aan in een schoolgebouw, kinderdagverblijf of woning. Vele daarvan komen van de mens. Ook het gebouw zelf en de inrichting ervan kunnen een bron van vervuiling zijn. 
Zo bevatten vinyl, tapijten, schilderwerk en gelijmd plaatmateriaal bijvoorbeeld oplosmiddelen die nog lange tijd na plaatsing vrijkomen.

Ventilatiesysteem, ventilatiesystemen

De gevolgen van diverse vervuilers en slechte ventilatie zijn veelvuldig:

 • Onderzoek heeft uitgewezen dat dagelijks 2.000 leerkrachten en 20.000 leerlingen ziek thuis zijn door ongezonde lucht in scholen.
 • Het is aannemelijk dat kinderen op kinderdagverblijven gevoeliger zijn voor een gebrek aan ventilatie. De luchtwegen van baby's en peuters zijn nog in ontwikkeling en de infectiedruk op een kinderdagverblijf is groot.
 • Geurhinder en vochtcondensatie op ramen. Te veel aan vocht kan leiden tot condensatie en schimmelgroei op gebouwdelen. Dit veroorzaakt aantasting van verf, behang, pleisterwerk en zelfs tot aantasting van constructiedelen van het gebouw.

De ventilatiesystemen van UniFan geven deze vervuilers geen kans. Wilt u meer informatie? Bel 085-4019353.

UniFan biedt ventilatie-oplossingen voor:

Ventilatie-oplossingen van UniFan

Voor scholen en kinderdagverblijven biedt UniFan verschillende ventilatie-oplossingen. Deze ventilatiesystemen dragen bij aan een gezondere, veiligere en kostenefficiëntere werk- en leefomgeving. Ook voor particulieren ontwikkelen wij installaties.

Kiest u voor een ventilatiesysteem van UniFan, dan krijgt u een totaalpakket. Wij realiseren:

 • Het systeemontwerp
 • De fabricage
 • De distributie
 • Het projectmanagement
 • De installatie
 • De inbedrijfstelling
 • De service voor, tijdens en na installatie
 • Het periodieke onderhoud

UniFan, gevestigd in Almere, heeft een samenwerkingsovereenkomst met verschillende ISO9001- en VCA-gecertificeerde bedrijven. Met ruim 80 gemotiveerde mensen voeren we de installatiewerkzaamheden voor u uit.

UniFan in Almere

UniFan en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het is de ambitie van UniFan om ook op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) toonaangevend te zijn in de installatiesector.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen maakt inmiddels integraal onderdeel uit van onze bedrijfsvoering. 

De samenwerking met het SW-bedrijf Pantar Amsterdam Industrie is hiervan een sprekend voorbeeld.

Door het partnerschap met deze re-integratiespecialist komen mensen met een beperking binnen een reguliere werkomgeving tot bloei, ze staan midden in het leven en zijn trots op hun prestaties.

de Koninklijke Metaalunie

Aangesloten bij de Koninklijke Metaalunie

Op al onze offertes en gesloten overeenkomsten zijn de voorwaarden van de Koninklijke Metaalunie van toepassing.