Geen vuiltje aan de lucht met UniFan

Investeren in gezondere lucht met UniFan uit Almere

In onzekere tijden stelt men vaak noodzakelijke investeringen uit. Het gevolg kan zijn dat hierdoor de vereiste kwaliteit van het binnenmilieu niet wordt behaald. UniFan biedt de mogelijkheid een gezond binnenmilieu via een leaseconstructie te realiseren. Ook de overheid kan ondersteuning bieden bij de aanschaf van een ventilatiesysteem middels een fiscale aftrekregeling: Energie Investeringsaftrek (EIA).

Gefinancierd ventilatiesysteem

UniFan heeft goede contacten met Activum Finance, een leasemaatschappij in Amstelveen. Zij verzorgen al een lease vanaf € 5000,- met een looptijd van 12 maanden. Om een indruk te krijgen van de leasebedragen, kunt u gebruikmaken van de leasecalculator*. Download ook het overzicht met randvoorwaarden en eisen die de financiering mogelijk maken.

Activum Finance

*De leasecalculator is geeft slechts een indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


 Lees meer over Financial Lease

Investeren, profiteren en ventileren

De overheid ondersteunt u financieel bij de aanschaf van een ventilatiesysteem (met of zonder warmtewisselaar). Deze fiscale regeling wordt de Energie Investeringsaftrek (EIA) genoemd. Deze regeling stimuleert bedrijven om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie.


Bent u ondernemer en maakt u gebruik van de EIA? Dan heeft u dubbel financieel voordeel: uw energiekosten gaan omlaag én u betaalt minder belasting. Naast de gebruikelijke afschrijving kunt u 41,5% van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. Over één of meer jaren betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Hoe werkt de energie-investeringsaftrek?

  • U meldt de investering aan via www.rvo.nl/eia.
  • Agentschap NL controleert uw aanmelding en geeft voor uw investering een verklaring af als deze in aanmerking komt voor EIA. U krijgt deze verklaring toegestuurd.
  • U mag een extra bedrag ter hoogte van 58% van het investeringsbedrag ten laste brengen van de winst. De omvang van het bedrag staat op de verklaring die u na uw aanmelding toegestuurd krijgt.

Voorwaarden aanvraag EIA

  • U bent in Nederland belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelastingen en drijft voor eigen rekening een onderneming.
  • Het bedrag aan energie-investeringen is minimaal € 2500,-.
  • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
  • U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.

Energie-investeringsaftrek

Meer informatie over Financial Lease of de energie-investeringsaftrek?

Neem contact op