Geen vuiltje aan de lucht met UniFan

Een gezonder binnenmilieu voor kinderen door UniFan uit Almere

Het slechte binnenmilieu in de meeste kinderdagverblijven levert een gezondheidsrisico op voor kinderen. Gebrekkig geventileerde kinderdagverblijven kunnen ziektes veroorzaken zoals luchtweginfectie, longontsteking of middenoorontsteking. UniFan ontwikkelt voor kinderdagverblijven een serie ventilatiesystemen die zorgen voor een gezondere omgeving voor opgroeiende kinderen.

UniFan ventilatiesystemen voor KDV’s

WECF (Women in Europe for a Common Future) heeft onderzocht dat  het binnenklimaat in slaapkamers van baby’s opvallend vaak slecht en zelfs gevaarlijk is. Volgens het WECF is een ongeventileerde babykamer een serieuze bedreiging voor de gezondheid van ket kind. De stoffen die zijn aangetroffen in de babykamers zijn kankerverwekkend of kunnen allergieën en problemen aan de luchtwegen veroorzaken.


Jonge kinderen brengen ongeveer 90% van de tijd binnenshuis door. Een goede ventilatie voor een gezond binnenklimaat is dus heel belangrijk. UniFan heeft voor kinderdagverblijven verschillende ventilatiesystemen ontwikkeld die voldoen aan de door Het Bouwbesluit 2003, Gemeentelijke bouwverordening en Wet Kinderopvang vastgestelde ventilatiecapaciteit.

UniFans ventilatie-oplossingen voor KDV’s:

Bovenstaande ventilatiesystemen en de installatie hiervan komen in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Een gezond binnenmilieu voor kinderen creëren?

Neem contact op

Oplossing A: mechanische toevoer en vrije afvoer

Het vereenvoudigde ventilatiesysteem A: mechanische toevoer en vrije afvoer, wordt gekenmerkt door:

 • Permanente, mechanische luchttoevoer door een kanalensysteem, ten minste in de groepsruimte.
 • Verse buitenlucht die homogeen wordt verdeeld door een luchtverdeelslang, waardoor tochtverschijnselen zijn uitgesloten.
 • De aanwezigheid van doorstroomopeningen in bepaalde binnenwanden of deuren en de aanwezigheid van hoofdzakelijk verticale afvoerkanalen voor de natuurlijke of vrije afvoer.
 • Afzonderlijk ventilatie van iedere groepsruimte. CO2-sensoren bewaken betrouwbaar de luchtkwaliteit.

Ventilatiesysteem A en de installatie hiervan komen in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Oplossing B: mechanische toevoer en afvoer, gebalanceerde ventilatie

Gebalanceerde ventilatie wordt gekenmerkt door:


 • Permanente, mechanische luchttoevoer door een kanalensysteem, ten minste in de groepsruimte.
 • Verse buitenlucht die homogeen wordt verdeeld door een luchtverdeelslang, waardoor tochtverschijnselen zijn uitgesloten.
 • Permanente luchtafvoer door een mechanisch systeem en een kanalensysteem in vochtige ruimtes zoals de keuken, toilet en badkamer.
 • De balans tussen de toe- en afvoerdebieten: er wordt evenveel lucht toegevoerd als afgevoerd.
 • Doorstroomopeningen in bepaalde binnenwanden of deuren voor de vrije doorgang van de lucht tussen de verschillende groepsruimtes.
 • Afzonderlijke ventilatie van iedere groepsruimte. CO2-sensoren bewaken betrouwbaar de luchtkwaliteit.


Ventilatiesysteem B en de installatie hiervan komen in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Klik voor een vergroting op de afbeelding.

Oplossing C: mechanische toe- en afvoer, gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning

Ventilatiesysteem C, gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning wordt gekenmerkt door:


 • Permanente, mechanische luchttoevoer door een kanalensysteem, ten minste in de groepsruimte.
 • Verse buitenlucht die homogeen wordt verdeeld door een luchtverdeelslang, waardoor tochtverschijnselen zijn uitgesloten.
 • Permanente luchtafvoer door een mechanisch systeem en een kanalensysteem.
 • De balans tussen de toe- en afvoerdebieten: er wordt evenveel lucht toegevoerd als afgevoerd.
 • Voorverwarming van de toevoerlucht, door energierecuperatie uit de afvoerlucht (warmteterugwinning).
 • Doorstroomopeningen in bepaalde binnenwanden of deuren, voor de vrije doorgang van de lucht tussen de verschillende groepsruimtes.
 • Het modulair op te bouwen "OCTO" ventilatiesysteem dat het mogelijk maakt om verschillende groepsruimtes te ventileren waarvan de toe- en afvoerunits zijn aangesloten op één warmtewisselaar.
 • Afzonderlijke ventilatie van iedere groepsruimte. CO2-sensoren bewaken betrouwbaar de luchtkwaliteit.


Ventilatiesysteem C en de installatie hiervan komen in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek (EIA).

Oplossing D: slaapvertrek mechanische toevoer en vrije afvoer

Dit vereenvoudigde ventilatiesysteem is bij uitstek geschikt voor de ventilatie van slaapvertrekken door:


 • De permanente, mechanische luchttoevoer door een kanalensysteem in het slaapvertrek.
 • De verse buitenlucht die homogeen en fluisterstil verdeeld wordt door een luchtverdeelslang. Tochtverschijnselen zijn uitgesloten.
 • De aanwezigheid van doorstroomopeningen in bepaalde binnenwanden of -deuren.


Een CO2-sensor die betrouwbaar en continu de binnenluchtkwaliteit monitort.

Klik voor een vergroting op de afbeelding.

Lees de factsheet “Binnenmilieu in de Kinderopvang”, opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Ontvang meer informatie over onze systemen